ÜDVÖZÖLJÜK A TÖRTÉNELEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS
ISPOTÁLYOS LOVAGREND OLDALÁNa4

Adomány Kemencére!


Pandémiát követően 2022. július 16-án Kemencére az Idősek Otthonába látogatott Lovagrendünk.
Hosszas előkészítő munka előzte meg látogatásunkat, egyeztetés Szobi Régió Idősek Otthon Vezetőjével, Menyhártné Marika igazgató asszonnyal , ami az adomány tartalmáról, illetve annak eljuttatásáról szólt. Az adomány teljeskörűségét biztosította Kapás Ági a Szentendre Régió Karitász szervezet vezetője, lovagrendük posztulánsa, köszönet érte!
Intézménnyel több éve kialakult támogatási rendszer keretén belül, ezen a napon az adományt Szent István kommenda képviseletében Dáma Szilágyéin Kiss Margit, Chev. Deicsics László kancellár adta át az Idősek Otthonának. Az adományok átadása után az Intézmény vezetőjével a hosszú pandémiás időszak alatti történések megbeszélése, jövőbeni rövidtávú lehetőségek egyeztetéséről esett szó.
A Szobi régióban a Kemencei Idősek otthonával fennálló hosszútávú együttműködésünk, mindenki megelégedésére és a bentlakók örömére szolgál.

Atavis et Armis

Chev. Deicsics László Gy. kancellár


a1
a2
a3
a4

npk01

fest01
fest03
2021_12

0001
0002

Tisztelt Nagyperjel Úr! Tisztelt Lovagtársak!


Fájó szívvel jelentjük, hogy Édesapánk, Chev. Nt. Kisérdi Dezső Csepel-Királyerdő egykori református lelkésze (1981-2006 között, nyugdíjazásáig) életének 86. évében november 4-én elhunyt. Kisérdi Dezső 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt (KDNP, egyéni), és a Budapesti Kórházak Felügyelő Bizottság tagja. Társadalmi munkájának elismeréséül Csepelért Díjban részesült. A Szent Lázár Lovagrendnek hosszú ideig spirituálisaként szolgált.
A gyászjelentést mellékelten küldjük és tisztelettel hívjuk és várjuk testvéreinket a temetésére!

Tisztelettel:
lánya, Pallóné Dr. Kisérdi Imola és
fia, Kisérdi Dezső Péter


01

01

01

01

01

01

01

KÖZLEMÉNY!01

GYÁSZ!01

ÉRSEKÚJVÁR (Aranyvonat) megemlékezés 2020.Kedves barátaink, megemlékezők!
A súlyos járványhelyzet /COVID -19/ a személyes találkozót, megemlékezést törte ketté. Lélekben ebben az évben is veletek vagyunk és emlékezünk!
(Képek 2019-ből, részt vevők: Dáma Szilágyi Kiss Margit, Dáma Dománné Erika, Chev. Dr. Bándi Kund és felesége, Dáma Dr. Gulyás Márta és férje, valamint Chev. Deicsics László).

Chev. Dr. Bándi Kund Nemzetközi Koordinátor
Chev. Deicsics László Kancellár

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12

Áldott Húsvétot!01

01

GYÁSZ!Tisztelt Rendtársak!

Török Ádámné, Viczián Judit asszonytársunk búcsúztatóján nagy számban való megjelenésük, írott és szóbeli részvétnyilvánítások sokasága erősítették fájdalmának elviselésében Chev.Vitéz Török Ádám nagyperjelünket.

Köszönöm.

Atavis et Armis

Chev.Deicsics László kancellár
Áldott Karácsonyt!01

Lovaggyűlés - 2019.11.26.


A felvételeket H. Csongrády Márta készítette01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

Emlékeztető 2019.06.29.01
02

Lovagrendünk Turán - "Szeretet nap" 2019.06.01.
03 04
05 06

Lovaggyűlés SzékesfehérváronNagyon jó hangulatban telt el a Szent Erzsébet Kommenda által szervezett kihelyezett lovaggyűlés! Finom sütemények és italok voltak. Most adtuk át a Böjte Csabáról készült festményemet is a Szent Erzsébet Kommenda nevében.

Dáma Simon M. Veronika42 43
44 43
44 42

Elhunyt Acsay Benő lovagtársunk           A Történelmi Szent Lázár katonai és Ispotályos Lovagrend a mindenható, jóságos, szerető, megváltó és irgalmas Istent rendíthetetlen hittel vallva, és benne bízva adja hírül és veszi tudomásul, hogy rendtársunk és barátunk Acsay Benő ma 2019 február 23-án lelkét teremtője visszahívta.            A rendtársak nevében - özvegyének és fiának szomorúságában osztozva - Benő lelkiüdvéért - hitünk és reménységünk megtartásáért és megerősítéséért imádkozunk, imádkozzunk.


Vitéz Lovag Török Ádám nagyperjel
42
44
43


41

412018.XI.27. évzáró lovaggyűlés


Fotó: Márta H. Csongrády.


42 44

43 41

Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend képviseletében
díszőrséget álltunk Szent László szobrának avatásán.
Szentjobb 2018 szeptember 16.


02 04

03 01

03 04

03 04

03 04

03 04

03 04

Lovagrendünk bemutatkozása Pomázon.
2018.szeptember 15.


01 02

03 04

Szent István Bazilika körmenet 2018.08.20.Budapest


01 02

03 04

Meghívó a Svédország-i lovagavatásra


meghivo

2

meghivo


Búcsuzunk Chev.Vitéz Bodnár László GCLJ-J-től01

A Szent Lázár Lovagrend 2017. szeptember 8-9-én Ausztriában
tartotta a 2 évenkénti GMCM (Grand Magistral Council Meeting) – jét.
Nagymesterünk bejelentette, hogy a következő GMCM 2019-ben Franciaországban lesz.
Szeptember 9-én Jóisten kegyelmét és áldását kérő és közvetítő szentmisével kezdődött a lélekemelő ünnepélyes szertartás, amelyen a jelöltek - posztulánsok - ünnepélyes avatására-, és előléptetésekre került sor. Örvendetes, hogy a Magyar Jurisdiction - a Magyarországi Lovagrend 7 jelöltje vált a Lovagrend tagjává - IMRE, TERÉZ, JÓZSEF SÁNDOR, MIKLÓS, EMIL, KRISZTIÁN és MÁRIA, valamint 6 rendtársunkat egy rendfokozattal előléptettük.
A magyar küldöttség kiemelkedően nagy számban vett részt ezen az alkalmon - mind a rendtársakat, mind a jelölteket a családtagok, rokonok, ismerősök, barátok sokan elkísérték. Lengett a magyar zászló - és a magyar kommendák zászlói. Az ünnepélyes szertartást gálavacsora követte, ahol további elismerések átadására is sor került - itt is mi magyarok voltunk többségben.
Előzetes értesüléseink szerint a következő jelölt-posztuláns avatás Lengyelországban 2018 áprilisában lesz.


H.E. Chev. V. Török Ádám NagyperjelSzeretteink, két missziós útról számolhatok be.
Az erdélyi 1956-os egyesületek meghívására Varga János 1956-os elítélttel, a Corvin-köz legifjabb harcosával (Janika) Nagyváradon részt vettünk Tőkés László Egyetemén a megemlékezéseken és a tudományos üléseken. Az 1956-os Magyarok Világszövetsége képviseletében átadtuk a kitüntetéseket az embertelen börtönbüntetéseket elszenvedő bajtársainknak. Kilenc-tíz-tizenöt-huszonkét évre ítélte őket a román hatalom, amiért diákként együttérzésüket fejezték ki a szabadságharcunkkal. Természetesen sok folyóiratot és könyvet sikerült átjuttanunk, amiből a környékbeliek is részesültek.
Kárpátalján szolidaritást is felölelő úton Ungvár-Munkács-Beregszász és a környező kisebb települések bejárásával, a folyóirat- és könyvadományok eljuttatásával, valamint az itthoni gyűjtésünkből 400.000.- forintnyi pénzösszeget adományoztunk a munkácsi, szegényeket segítő alapítványnak.

AeA!


Igaz tisztelettel
CLJ Bándi Kund2017. május 27-én, a Kemence-i falunapon vendégeskedtünk
01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

Lovaggyűlés és Közgyűlés 2017. május 23.
13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 24

23 24

23 24

Templomaszentelés Hortobágyon
"A Lélek adományait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele."
(1Kor 12,7)
templom

templom

A Vida Sándor által készített acélszerkezetű toronysisak beemelés előtttemplom

Kilátás a csárda melletti parkolóhoztemplom

Beemeléstemplom

Boldog kanonok plébános, ő szentelte meg az emlékkeresztet istemplom

Az ökumenikus templomra keresztet és protestáns csillagot együttes jelképként terveztünktemplom

A plébános és én (a tervező)templom

Már a jelkép is a helyén (élő orgona csokor bokrétával)templom

templom

templom

A harang még a földöntemplom

templom

Már a toronyban végleges helyére beemelvetemplom

Lehet harangozni (2006. március 15-én déli 12 órakor kondult meg először,
lenn a Himnuszt megrendülten énekeltük, mi így ünnepeltük az 50. évfordulót!)templom

templom

templom

templom

templom

templom

templom


~ ~ ~H.Csongrády Márta kitüntetése
kitüntetés
kitüntetés~ ~ ~


Kedves Testvérek!


Örömmel jelezzük, hogy elindult a Szentlélek templom önálló weboldala! Elérhető a http://ujtemplom.veresegyhaz.hu/ címen.

Az oldal célja, az érdeklődők megfelelő informálása az új templommal és a szenteléssel kapcsolatos tudnivalókról. A weblap önálló, de szervesen kapcsolódik mind a város honlapjához, mind az egyházközségi honlaphoz. Tervünk, hogy ezt az új csatornát a szentelés után is tovább működtessük. Ezzel is utat nyitva a szakrális épület iránt érdeklődő turisták, hívők és legfőképp a közösséget kereső, környékbeli emberek irányába.

Kérjük, aki teheti, segítsen a hír terjesztésében!

Észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatban kereshetők a szerkesztők:

Az Önkormányzat részéről: Mádi Hajnalka, varosmarketing@veresegyhaz.hu
Az egyházközség részéről: Császár Ottó ottocsaszar@gmail.com


Zsolt atyaKatt. a képre!


templom