ÜDVÖZÖLJÜK A TÖRTÉNELEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS
ISPOTÁLYOS LOVAGREND OLDALÁNTisztelt Dámák,- Lovagok és Posztulánsok!


kl2
kl1
ny1

Bulgáriában lesz SZENT LÁZÁR "szervezet"
NEW JURISDICTION OF THE ORDER IN BULGARIA


(Google fordításban magyarul is megküldte Galoppini Úr - de az eredeti nyelveken is olvasható.)

Kedves Testvérek, a Rendi Központi Kormányzat tagjai!
NAGYON FONTOS KOMMUNIKÁCIÓ

Rendünk bolgár joghatóságát szombaton avatják fel 2024. szeptember 7-én Szófiában, Bulgáriában.
Ez egy rendkívüli jelentőségű esemény, mint új nemzeti joghatóság már sok éve nem alapították.
Az új joghatósági vezető, Deyvid Plamenov Aytov elküldi Önnek a részletes program minden menetrenddel, szálloda címmel és gazdasági feltételeket a lehető leghamarabb.
Ami engem illet, kérem, jelezze részvételi szándékát a lehető leghamarabb a szertartás jobb megszervezése érdekében (nyelv, szertartásos stb.)
Addig is legszívesebben üdvözletem San Lazzaroban.
ATAVIS ÉS ARMIS.
Vittorio Galoppini, Carpenedolo


Dear Brother Members of the Central Government of the Order.
VERY IMPORTANT COMMUNICATION
The Bulgarian Jurisdiction of our Order will be inaugurated on Saturday 7 September 2024 in Sofia, Bulgaria.
It is an event of exceptional importance as a new national jurisdiction has not been founded for many years now.
The new Head of Jurisdiction, Deyvid Plamenov Aytov, will send you a detailed program with all timetables, hotel address and economic conditions as soon as possible.
As far as I'm concerned, please let me know your expected participation as soon as possible in order to better organize the ceremony (language, ceremonial, etc.)
In the meantime I send you my warmest regards in San Lazzaro.
ATAVIS ET ARMIS.
Vittorio Galoppini of Carpenedolo


Chers Frères Membres du Gouvernement Central de l'Ordre.
COMMUNICATION TRÈS IMPORTANTE
La Juridiction bulgare de notre Ordre sera inaugurée le samedi 7 septembre 2024 à Sofia, Bulgarie.
Il s’agit d’un événement d’une importance exceptionnelle car aucune nouvelle juridiction nationale n’a été fondée depuis de nombreuses années.
Le nouveau chef de juridiction, Deyvid Plamenov Aytov, vous enverra dans les plus brefs délais un programme détaillé avec tous les horaires, l'adresse de l'hôtel et les conditions économiques.
En ce qui me concerne, merci de me faire part de votre participation prévue le plus tôt possible afin de mieux organiser la cérémonie (langue, cérémonial, etc.)
En attendant, je vous envoie mes plus chaleureuses salutations à San Lazzaro.
ATAVIS ET ARMIS.
Vittorio Galoppini de Carpenedolo


Carissimi Confratelli Membri del Governo Centrale dell'Ordine.
IMPORTANTISSIMA COMUNICAZIONE
Sabato 07 settembre 2024 a Sofia in Bulgaria verrà inaugurata la Giurisdizione Bulgara del nostro Ordine.
E' un avvenimento di eccezionale importanza in quanto ormai da molti anni non si è più fondata una nuova giurisdizione nazionale.
Il nuovo Capo di Giurisdizione, Deyvid Plamenov Aytov, provvederà al più presto ad inviarvi un programma dettagliato con tutti gli orari, l'indirizzo dell'hotel e le condizioni economiche.
Per quanto mi riguarda vi prego di comunicarmi al più presto la vostra gradita partecipazione al fine di organizzare al meglio la cerimonia (lingua, cerimoniale, ecc.)
Nell'attesa vi invio i miei più cari saluti in San Lazzaro.
ATAVIS ET ARMIS.
Vittorio Galoppini di Carpenedolo

Tisztelt Dámák,- Lovagok és Posztulánsok!


Emlékeztetőként újra küldöm az értesítést, mely szerint április 4.-e volt a második nap megjelölve, a Kancellárián történő dobozolásra,- pakolásra.
Tehát, most kérek szépen mindenkit, aki tud jönni délután 14 órára a fenti napon, válaszoljon és jelezze, hogy ott lesz. Amennyiben nincs, vagy kevés a jelentkező, úgy másik időpontot jelölünk meg.

Szeretettel várom a mielőbbi válaszokat!

Dáma Pocsai Julianna
AeA!


nagypentek

"10 millió fa"


A 10 millió fa Alapítvány szervezésében 2023. március 23.-án Monorierdő településen 1200 db facsemete került ültetésre.
Az Alapítvány biztosította a facsemetéket, az eszközöket, szakértelmet önkéntes erdőökológus nyújtotta. A földterületet Monorierdő önkormányzata ajánlotta fel.
A Szent Lázár Lovagrendet képviselve dáma Némethné Sebestyén Katalin és dáma Nagy Róza vett részt az eseményen.
Felemelő volt ott lenni az önkéntesek csapatába egy jó ügyet szolgálni.
Ezen a napon mindamellett, hogy közvetlen környezetünk megóvása érdekében tevékenykedtünk, jó volt megtapasztalni a közösségi összefogás erejét.
Jöttek kisgyermekes családok, de a szépkorúak is aktívan kivették a részüket a munkából.
Az Alapítvány az ország számos településén van jelen, folyamatosan keresi, kutatja, hogy hol van a legégetőbb szükség az eredetileg honos, az adott tájegység növényzetének újratelepítésére.
Az Alapítvány honlapján mindenki értesülhet az aktuális események helyszínéről, időpontjáról.

Jó ügyek szolgálatában Lovagrendünk mindig partner.

Budapest, 2023.03.24.

Nagy Róza
Egyesületi elnök


Tisztelt Lovagtársak,- Dámák, Lovagok és Posztulánsok!


Pár nap és vége az évnek, lassan ünneplőbe öltözik a Világ, az otthonaink,- de a legfontosabb, hogy a szívünk, a lelkünk is!
Visszatekintve hálás köszönet a sok-sok tevékeny lovagtárs munkájáért,- adakozásaiért,- segítőkészségéért!
Az eddig passzív rendtársakat arra kérjük, hogy a jövő évben tevékenyen vegyenek részt a munkánkban,- a rászorulók megsegítésében, meglátják, milyen örömteli érzés adni, oda, ahol nincsen!
Pártfogónk Szent Lázár megtapasztalt hathatós segítségét,- közbenjárását továbbra is kérve és remélve,- minden rendtársunknak és családjaiknak áldott,- szeretetteljes és boldog Karácsonyi ünnepeket és egy békét hozó, egészségben megélt, sikeres Új évet kívánunk!

ATAVIS ET ARMIS!

Sok szeretettel
vitéz, lovag Török Ádám Nagyperjel


ADVENTI SZERETET HÍD

TISZATEKTŐL BUDAPESTIG ÉRT


A Történelmi Szent Lázár Lovagrend
1100 kg almát osztott szét rászorulóknak.
Az almából jutott Tokaj Családsegítő központ, Miskolc Lyukóbánya közösségi ház,Veresegyház, Budapest Anyaotthon, Nappali melegedő, Óvoda, Idősgondozó, és nagycsaládok részére is.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

alma

"5 FÜZET 5 CERUZA" BEISKOLÁZÁST TÁMOGATÓ Program


A Történelmi Szent Lázár Katonai ès Ispotályos Lovagrend 2023.-ban ismét 5 nehéz helyzetben lévő család 13 gyermekének a beiskolázását támogatta tanszercsomaggal gyermekenként 16.000 Ft értékben.
Két támogatott családban a gyermekeket az édesapák egyedül nevelik, a másik három családban csak az egyik szülőnek van munkája, betegséggel, lakhatási nehézséggekkel küzdve.

A programunkat most is a Kolibri papír és nyomtatványbolt támogatta!
Köszönjük!

jot1
jot2

Szent István Királyunkat ünnepelve lovagként


Felszentelték az új római katolikus templomot Szakolyban


image001


A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend tagjától - a DEBRECENI
Szent Donát kommenda parancsnokától - Vitéz, Lovag Haranghy Sándortól


Hálatelt szívvel jelentem, hogy Uramtól kapott talentumaimat mindenkor szeretett NEMZETEM javára alázattal használva, tegnapi szent ünnepen megadatott, hogy Szent István Királyunk tiszteletére felszentelte Püspök Atyánk munkásságom ötödik új templomát, így 3 db templom méretű kápolnával 8 hajlékot Istenünk dicséretére, nemzettársaink lelki épülését segítve.
Különös hálával tartozom Teremtőmnek, hogy minden megélt évtizedemre esett egy-egy Isten hajléka.
Egy templom építésében, vagy fenntartásában, megóvásában-, további gazdagításában közreműködni két kezünk munkájával és Teremtőnktől kapott tehetségünkkel a legnagyobb megtiszteltetés.
Tudjuk, hogy az emberi élet álmok, vágyak, tervek, kötelességek vég nélküli sorozatából áll. Az álmokat pedig a munka segíti megvalósítani.
Minden megépült HAJLÉK az Isten HÁZA az építésében résztvevő munkáskezek szakmai hozzáértését és szorgalmát dicséri. Köszönet nékik. Munkás kezeikkel olyan helyet hoztak létre, amely a csend, az imádság, a béke létesítménye, ahol jó lenni, amely ráhangolja az embert a transzcendens világra, a hely amely magyarázat nélkül is hat az emberre, akár hívő, akár hitetlen, mert szent hely, ahol Istenhez kerülünk érezhetően nagyon közel.

Ezért fojtogatott a meghatottságtól minden általam tervezett templom szentelésekor a sírás, amikor felcsendült a Te Deum.


Isten tartsa meg SZENT HAZÁNKAT - Szűz Mária népét!

ATAVIS et ARMIS!


Az előző templomot II. vh. után építették anyaghiányos időben rossz alapozással. Torony megdőlt, hajó életveszélyessé vált, le kellett bontani új templom építésre. A tornyot sisakkal formailag a hívek kérésére meg kellett őrizni.


Elhunyt Lovag Kapu Lajos (1951-2023)


kapu_lajos

2023.07.30-án váratlanul, hirtelen elhunyt Lovag Kapu Lajos

Emléke legyen áldott!


Dáma Simon M.Veronika újabb adománya!Pásztóra újabb 26 festményt adományozott Simon M. Veronika a TSZLKIL LOVAGJA a már ottlévő 23 mellé.

Így immár 49 festményét tekinthetik meg Pásztó alábbi intézményeiben állandó kiállításként:
Könyvtár 29 festmény, Iskola 10 festmény, Idősek otthona 10 festmény.

veronika_kepek


Határunkon belül és kívül eddig összesen 58 helyszín mutatja be tárlatszerűen a művésznő festményeit folyamatosan.
De ezeken felül mintegy 1000 porté- festményét adta át 18 ország közel 300 közintézményének (pl. Vatikán, Budapesten a Parlament, Nemzeti Galéria, New Yorkban a Kormányzói Hivatal, Krím félszigeten a Szépművészeti Múzeumban, de jelentős a több mint 10 főoltár képe is... Ezeken a helyeken általában híres emberekről és szentekről készült festményei vannak.
Az alábbi helyeken pedig általában tájképek, csendéletek vannak:
1. Mór, Borbarát Hölgyek Egyesülete, Fogadó az Öreg Préshez, Arany u. 8060 Portré, tájkép, csendélet (7 kép)
2. Székesfehérvár, Öreghegyi Közösségi Ház ,Fiskális út 93. Tájképek (6 kép)
3. Budapest, Zila Kávéház, Téli kert, Budapest, Üllői u. 452. Tájképek, csendéletek ( 16 kép)
4. Csetény, Tájház, 8417 Csetény, Petőfi u. 135. Régi mesterségek ( 20 kép)
5. Csetény, Vámbéri Általános Iskola, 8417 Csetény, Rákóczi u. 22. Tájképek, csendéletek (10 kép)
6. Csetény, Csicsergő Óvoda, 8417 Csetény Petőfi út 51. meseképek (16 kép)
7. Csetény, HOLITSER KASTÉLY és ÖNKORMÁNYZAT 8417 Hunyadi u. és Rákóczi u. 30. Nagyméretű tájképek (30 festmény)
8. Debrecen, Le Roy Cafe, 4029 Debrecen, Csapó u. 30. Fórum bevásárló központ, modern képek (6 kép)
9. Gödöllő, Idősek Otthona, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. Tájkép (3 db), Gyűjteményemből (48 kép)
10. Egyek, Tárkányi Béla Közösségi Terem, 4069 Egyek, Fő tér 26. Tájképek, csendéletek ( 9 kép)
11. Tiszacsege, Református Egyházközség, 4066 Tiszacsege Fő u. 36. Tájképek, csendéletek (20 kép)
12. Kisgyőr, Faluház, 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 27. tájkép, Csendélet, portré, tájkép (8 kép)
13. Kisgyőri Önkormányzati termek, Dózsa György u. Tájképek, csendélet (10 Kép)
14. Zirc, Szent Bernát Idősek Otthona ( 8420 Zirc, Köztársaság u. 2. ) Tájképek , csendéletek ( 15 kép)
15. Mór, Brindisi Szent Lőrinc Borrend Lovagterme, Védőszentek (8 kép)
16. Iliny, 2675 Nógrád megye, Művelődési Ház, Tájképek, csendéletek (16 kép)
17. Iliny, 2675 Nógrád megye, Idősek Klubja 12 gyógyító kép
18. Ácsteszér, Táncsics Művelődési Ház és Könyvtár, Tájképek, csendéletek ( 16 kép)
19. Ácsteszér, Táncsics Művelődési Ház és Könyvtár, Reneszánsz portré sorozat (22 kép)
20. Bajmok ( Szerbia) Szent Trifun Borlovagrend , boros kép, portré (5 kép)
21. Hajdúszoboszló, Református Gyülekezeti Ház, 4200, Kálvin tér 9. Tájképek, csendéletek (16 kép)
22. Győr, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 9010. Győr, Amádé L. utca 1. Grafikák, akvarell, portré, tájkép, csendélet (10 kép)
23. Budapest, Krama Egészségközpont, 1146 Bp Thököly út, 61. gyógyító képek ( 10 kép)
24. Litér, Panzió Galériája, 8196 Litér, Lehel u. 20 .Hét vezér, csendélet, tájkép, életkép ( 30 kép)
25. Fonyód, Kult. Közp., Könyvt. és Muz. Gyűjt. Ady u. 17. Kötet címlap grafika+kötet ( 16 db
)
26. Bakonyszombathely, Benedek Elek Iskola, Kossuth u. 2884. Tájképek ,csendéletek (16 kép)
27. Törökbálint, Tüdőgyógyintézet, 2045 Munkácsy u. 70. Tájképek, csendéletek (16 kép)
28. Debrecen, Református Kistemplom Gyülek. 4025 Révész tér 2. Tájképek, csendéletek (12 kép)
29. Szolnok, Hetényi Kórház, 5000 Tószegi u. 1. Tájkép, csendélet 10 kép.
30. Tokaj, Idősek Otthona, 3910 Bodrogkeresztúri u. 52. tájképek,csendéletek, (30 kép)
31. Tokaj, Városháza új szárny, 3910 Rákóczi út 54. tájképek,csendéletek, (10 kép)
32. Szolnok , Máltai Szeretszolgálat, Sz. E. 5008 Szolnok Krúdy út 67. 3 D-s, pasztell, (3 kép)
33. Szolnok, Magyar Vöröskereszt J. N.SZ. M. SZ. Mária u. 38. csendélet, tájkép, portré (5 kép)
34. Szolnok, ÉN IS VAGYOK, Mozgássérült G. É. E. Hild Viktor utca 1. karikatúra, tájkép ( 5 kép)
35. Mór, Möhlmann Ház, 8060, Dózsa Gy. u 11. boros képek, kézimerítésű papírra, tússal, páccal, (12 kép)
36. Bodrogkeresztúr, 3916 Bodrogkeresztúr Felső u. 27. Vegyes, grafika, pasztell, olaj, akril (10 db kép)
37. Pápa, Szent József Plábánia, 8500 Külső Veszprémi u. 3. Tájképek, csendéletek (12 kép)
38. Szőlősgyörök, Paplak Vendégház, 8692 Szőlősgyörök, Petőfi utca 47. Gyógyító képek (5 kép)
39. Székesfehérvár, MPE Magyar Pünkösdi Egyház Székesfehérvári Gyülekezete, 8000 SZFVÁR, Tompa Mihály u. 50. 10 (60x25 cm-es 10 kép)
40. Léva, ( Szlovákia) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda, Ulica J. Jesenského 41, 93401 Léva, mesekép (5 kép)
41. Marcalgergely, Polgármesteri Hivatal, 9534 Marcalgergelyi Kossuth u. 52. portré, tájkép, csendélet (10 kép)
42. Ózd, ÓTSZEGYII-SZENT ISTVÁN ÚTI IDŐSEK OTTHONA, 3600 Ózd Szent István út 10. portré, tájkép, csendélet (10 kép)
43. Veszprém, VKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 sz. Idősek Otthona, 8200 Veszprém Török Ignác u. 10. (10 kép)
44. TÁT, TÁTI PORCELÁNBABA KLUB, Táti Kultúrház és Könyvtár 2534 TÁT, Móricz Zs . u. 2. Gyerekportrék (12 kép) Jézus és Mária, Táti Kultúrház és Könyvtár 2534 TÁT, Móricz Zs . u. 2.
45. Dunaszerdahely, ACADEMIA PRIMA Gastanovy rad 4164/1 929 01 Danajská Streda ICO: 50192213 DIC: 2120242421 Tájkép, csendélet, modern (30 kép)
46. Budapest, Kamaraerdei Idősek Otthona 1112 Kamaraerdei út 16. grafikák, akvarellek, olajképek, tájképek portrék csendéletek (20 kép)
47. SAHY, Ipolyság, Szlovákia, Városi Önkormányzat tulajdona, Tájképek olajjal 50x40cm (20 kép)
48. Miskolc, Gárdonyi Géza Művelődési Ház számára 3508 Miskolc, Sütő János utca 42. 5 sorozatból 50x40 cm (5 kép)
49. Miskolc, Görömbölyi Művelődési Ház számára 3516 Miskolc, Szolártsik tér 4. 4 technika, (4 kép)
50. Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3060 Pásztó Nagymező u. 3. portré, csendélet, tájkép (23 kép+6 kép)
51. Budapest, Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkorm., 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3 (4 Modern kép, 50x50cm-es)
52. Előszállás, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, 2424 Előszállás Balatoni út 31.5 grafika, 5 tájkép, 5 virág, 5 modern (20 kép)
53. Zichyújfalu, Zichyújfalui Református Általános Iskola, 8112 Zichyújfalu, Iskola u.4.1. tájképek utazási helyszínek, modern képek, virágok (20 kép)
54. Pásztó, Pásztói Gondozási Központ, 3060 Pásztó Sport u. 4-6. 50x40 és 40x30 cm-es tájképek, virágok (10 kép)
55. Pásztó, Zsigmond Király Általános Iskola, 3060 Pásztó, Nagymező utca 36. Öt különböző technika (10 kép)
56. Törökbálint, Tüdőgyógyintézet, 2045 Munkácsy Mihály u. 70. tájképek 50x40 cm (10 kép)
57. Veszprém, Csolnoky Kórház, Sugárterápia Amblancia, 4 évszak, 3 virág csendélet, (7 kép)
58. Székesfehérvár, Allergológiai Laboratórium, Szfvár, Fiskális u. 65. (10 kép )
Márkosfalvi Sipos Gyula ezredes (17-es hv. gy. ezred parancsnok portré) festménye San Martino del Carso I. vh-s múzeumban van elhelyezve


Tisztelt Dámák,- Lovagok,- Posztulánsok!Mellékelten küldöm lovagtársunk Dáma Halászné Gambár Mária utazási ajánlatát Vitéz Lovag Török Ádám nagyperjel engedélyével. Szeptemberben Montenegróba szervez buszos utat, amire van még néhány szabad hely, ezért felajánlotta, hogy a Lovagrendből is lehet csatlakozni, ha valakit érdekel.
Jelentkezni, érdeklődni:
Halászné Gambár Mária
06-20-955-1763
e-mail cím: halasz.maja@t-online.hu

Szeretettel:
Dáma Pocsai Julianna

mon1
mon2

npk01

fest01
fest03
2021_12

0001
0002

Tisztelt Nagyperjel Úr! Tisztelt Lovagtársak!


Fájó szívvel jelentjük, hogy Édesapánk, Chev. Nt. Kisérdi Dezső Csepel-Királyerdő egykori református lelkésze (1981-2006 között, nyugdíjazásáig) életének 86. évében november 4-én elhunyt. Kisérdi Dezső 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt (KDNP, egyéni), és a Budapesti Kórházak Felügyelő Bizottság tagja. Társadalmi munkájának elismeréséül Csepelért Díjban részesült. A Szent Lázár Lovagrendnek hosszú ideig spirituálisaként szolgált.
A gyászjelentést mellékelten küldjük és tisztelettel hívjuk és várjuk testvéreinket a temetésére!

Tisztelettel:
lánya, Pallóné Dr. Kisérdi Imola és
fia, Kisérdi Dezső Péter


01

01

01

01

01

01

01

KÖZLEMÉNY!01

GYÁSZ!01

ÉRSEKÚJVÁR (Aranyvonat) megemlékezés 2020.Kedves barátaink, megemlékezők!
A súlyos járványhelyzet /COVID -19/ a személyes találkozót, megemlékezést törte ketté. Lélekben ebben az évben is veletek vagyunk és emlékezünk!
(Képek 2019-ből, részt vevők: Dáma Szilágyi Kiss Margit, Dáma Dománné Erika, Chev. Dr. Bándi Kund és felesége, Dáma Dr. Gulyás Márta és férje, valamint Chev. Deicsics László).

Chev. Dr. Bándi Kund Nemzetközi Koordinátor
Chev. Deicsics László Kancellár

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12

Áldott Húsvétot!01

01

GYÁSZ!Tisztelt Rendtársak!

Török Ádámné, Viczián Judit asszonytársunk búcsúztatóján nagy számban való megjelenésük, írott és szóbeli részvétnyilvánítások sokasága erősítették fájdalmának elviselésében Chev.Vitéz Török Ádám nagyperjelünket.

Köszönöm.

Atavis et Armis

Chev.Deicsics László kancellár
Áldott Karácsonyt!01

Lovaggyűlés - 2019.11.26.


A felvételeket H. Csongrády Márta készítette01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

Emlékeztető 2019.06.29.01
02

Lovagrendünk Turán - "Szeretet nap" 2019.06.01.
03 04
05 06

Lovaggyűlés SzékesfehérváronNagyon jó hangulatban telt el a Szent Erzsébet Kommenda által szervezett kihelyezett lovaggyűlés! Finom sütemények és italok voltak. Most adtuk át a Böjte Csabáról készült festményemet is a Szent Erzsébet Kommenda nevében.

Dáma Simon M. Veronika42 43
44 43
44 42

Elhunyt Acsay Benő lovagtársunk           A Történelmi Szent Lázár katonai és Ispotályos Lovagrend a mindenható, jóságos, szerető, megváltó és irgalmas Istent rendíthetetlen hittel vallva, és benne bízva adja hírül és veszi tudomásul, hogy rendtársunk és barátunk Acsay Benő ma 2019 február 23-án lelkét teremtője visszahívta.            A rendtársak nevében - özvegyének és fiának szomorúságában osztozva - Benő lelkiüdvéért - hitünk és reménységünk megtartásáért és megerősítéséért imádkozunk, imádkozzunk.


Vitéz Lovag Török Ádám nagyperjel
42
44
43


41

412018.XI.27. évzáró lovaggyűlés


Fotó: Márta H. Csongrády.


42 44

43 41

Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend képviseletében
díszőrséget álltunk Szent László szobrának avatásán.
Szentjobb 2018 szeptember 16.


02 04

03 01

03 04

03 04

03 04

03 04

03 04

Lovagrendünk bemutatkozása Pomázon.
2018.szeptember 15.


01 02

03 04

Szent István Bazilika körmenet 2018.08.20.Budapest


01 02

03 04

Meghívó a Svédország-i lovagavatásra


meghivo

2

meghivo


Búcsuzunk Chev.Vitéz Bodnár László GCLJ-J-től01

A Szent Lázár Lovagrend 2017. szeptember 8-9-én Ausztriában
tartotta a 2 évenkénti GMCM (Grand Magistral Council Meeting) – jét.
Nagymesterünk bejelentette, hogy a következő GMCM 2019-ben Franciaországban lesz.
Szeptember 9-én Jóisten kegyelmét és áldását kérő és közvetítő szentmisével kezdődött a lélekemelő ünnepélyes szertartás, amelyen a jelöltek - posztulánsok - ünnepélyes avatására-, és előléptetésekre került sor. Örvendetes, hogy a Magyar Jurisdiction - a Magyarországi Lovagrend 7 jelöltje vált a Lovagrend tagjává - IMRE, TERÉZ, JÓZSEF SÁNDOR, MIKLÓS, EMIL, KRISZTIÁN és MÁRIA, valamint 6 rendtársunkat egy rendfokozattal előléptettük.
A magyar küldöttség kiemelkedően nagy számban vett részt ezen az alkalmon - mind a rendtársakat, mind a jelölteket a családtagok, rokonok, ismerősök, barátok sokan elkísérték. Lengett a magyar zászló - és a magyar kommendák zászlói. Az ünnepélyes szertartást gálavacsora követte, ahol további elismerések átadására is sor került - itt is mi magyarok voltunk többségben.
Előzetes értesüléseink szerint a következő jelölt-posztuláns avatás Lengyelországban 2018 áprilisában lesz.


H.E. Chev. V. Török Ádám NagyperjelSzeretteink, két missziós útról számolhatok be.
Az erdélyi 1956-os egyesületek meghívására Varga János 1956-os elítélttel, a Corvin-köz legifjabb harcosával (Janika) Nagyváradon részt vettünk Tőkés László Egyetemén a megemlékezéseken és a tudományos üléseken. Az 1956-os Magyarok Világszövetsége képviseletében átadtuk a kitüntetéseket az embertelen börtönbüntetéseket elszenvedő bajtársainknak. Kilenc-tíz-tizenöt-huszonkét évre ítélte őket a román hatalom, amiért diákként együttérzésüket fejezték ki a szabadságharcunkkal. Természetesen sok folyóiratot és könyvet sikerült átjuttanunk, amiből a környékbeliek is részesültek.
Kárpátalján szolidaritást is felölelő úton Ungvár-Munkács-Beregszász és a környező kisebb települések bejárásával, a folyóirat- és könyvadományok eljuttatásával, valamint az itthoni gyűjtésünkből 400.000.- forintnyi pénzösszeget adományoztunk a munkácsi, szegényeket segítő alapítványnak.

AeA!


Igaz tisztelettel
CLJ Bándi Kund2017. május 27-én, a Kemence-i falunapon vendégeskedtünk
01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

Lovaggyűlés és Közgyűlés 2017. május 23.
13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 24

23 24

23 24

Templomaszentelés Hortobágyon
"A Lélek adományait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele."
(1Kor 12,7)
templom

templom

A Vida Sándor által készített acélszerkezetű toronysisak beemelés előtttemplom

Kilátás a csárda melletti parkolóhoztemplom

Beemeléstemplom

Boldog kanonok plébános, ő szentelte meg az emlékkeresztet istemplom

Az ökumenikus templomra keresztet és protestáns csillagot együttes jelképként terveztünktemplom

A plébános és én (a tervező)templom

Már a jelkép is a helyén (élő orgona csokor bokrétával)templom

templom

templom

A harang még a földöntemplom

templom

Már a toronyban végleges helyére beemelvetemplom

Lehet harangozni (2006. március 15-én déli 12 órakor kondult meg először,
lenn a Himnuszt megrendülten énekeltük, mi így ünnepeltük az 50. évfordulót!)templom

templom

templom

templom

templom

templom

templom


~ ~ ~H.Csongrády Márta kitüntetése
kitüntetés
kitüntetés~ ~ ~


Kedves Testvérek!


Örömmel jelezzük, hogy elindult a Szentlélek templom önálló weboldala! Elérhető a http://ujtemplom.veresegyhaz.hu/ címen.

Az oldal célja, az érdeklődők megfelelő informálása az új templommal és a szenteléssel kapcsolatos tudnivalókról. A weblap önálló, de szervesen kapcsolódik mind a város honlapjához, mind az egyházközségi honlaphoz. Tervünk, hogy ezt az új csatornát a szentelés után is tovább működtessük. Ezzel is utat nyitva a szakrális épület iránt érdeklődő turisták, hívők és legfőképp a közösséget kereső, környékbeli emberek irányába.

Kérjük, aki teheti, segítsen a hír terjesztésében!

Észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatban kereshetők a szerkesztők:

Az Önkormányzat részéről: Mádi Hajnalka, varosmarketing@veresegyhaz.hu
Az egyházközség részéről: Császár Ottó ottocsaszar@gmail.com


Zsolt atyaKatt. a képre!


templom